Wersje językowe
Promocje
Fantazyjny pierścionek kulka bursztynu koniakowego w srebrnym oplocie
Fantazyjny pierścionek kulka bursztynu koniakowego w srebrnym oplocie

80,00 zł

Cena regularna: 160,00 zł

Najniższa cena: 80,00 zł
Bursztynowa zawieszka kwiatuszek w srebrze w żużlowym kolorze
Bursztynowa zawieszka kwiatuszek w srebrze w żużlowym kolorze

100,00 zł

Cena regularna: 200,00 zł

Najniższa cena: 100,00 zł
szt.
Bursztynowa zawieszka kwiatuszek w srebrze w wiśniowym kolorze
Bursztynowa zawieszka kwiatuszek w srebrze w wiśniowym kolorze

100,00 zł

Cena regularna: 200,00 zł

Najniższa cena: 100,00 zł
szt.
Bursztynowa zawieszka kwiatuszek w srebrze
Bursztynowa zawieszka kwiatuszek w srebrze

100,00 zł

Cena regularna: 200,00 zł

Najniższa cena: 100,00 zł
szt.
Mleczne kolczyki bursztynowe ze srebrem
Mleczne kolczyki bursztynowe ze srebrem

95,00 zł

Cena regularna: 190,00 zł

Najniższa cena: 95,00 zł
szt.
Kolczyki srebrne z koniakowym bursztynem
Kolczyki srebrne z koniakowym bursztynem

95,00 zł

Cena regularna: 190,00 zł

Najniższa cena: 95,00 zł
szt.
Srebrny wisiorek trzy koła z bursztynem mlecznym
Srebrny wisiorek trzy koła z bursztynem mlecznym

80,00 zł

Cena regularna: 160,00 zł

Najniższa cena: 80,00 zł
szt.
Naszyjnik Plaster Miodu z naturalnym bursztynem i srebrem
Naszyjnik Plaster Miodu z naturalnym bursztynem i srebrem

115,00 zł

Cena regularna: 230,00 zł

Najniższa cena: 115,00 zł
szt.
Śliczne kolczyki Gwiazdki w kolorze miodowym- zapięcie angielskie
Śliczne kolczyki Gwiazdki w kolorze miodowym- zapięcie angielskie

44,50 zł

Cena regularna: 89,00 zł

Najniższa cena: 44,50 zł
szt.
Mniejsza wersja naszyjnika z gwiazdką- kolor mleczny
Mniejsza wersja naszyjnika z gwiazdką- kolor mleczny

73,50 zł

Cena regularna: 147,00 zł

Najniższa cena: 73,50 zł
szt.
Delikatny naszyjnik z gwiazdką i bursztynową kuleczką- wersja mniejsza
Delikatny naszyjnik z gwiazdką i bursztynową kuleczką- wersja mniejsza

73,50 zł

Cena regularna: 147,00 zł

Najniższa cena: 73,50 zł
szt.
Naszyjnik z bursztynową kuleczką w kształcie gwiazdki
Naszyjnik z bursztynową kuleczką w kształcie gwiazdki

105,00 zł

Cena regularna: 210,00 zł

Najniższa cena: 105,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin do konkursu na Facebooku i Instagramie

REGULAMIN DO KONKURSU NA FACEBOOKU i INSTAGRAMIE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku i Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest AGATA CAŁKA Pracownia jubilerska Bożena Agata Całka z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Zosi 18, posiadająca numer NIP: 532-103-12-31 i numer REGON: 140322940, e-mail: sklep@amber-ring.pl, nr tel.: +48 508 32 40 50. (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/AmberringBizuteria (zwanej dalej
“Fanpage”).
9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin
(dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebooka;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę w postaci kuponu rabatowego o wartości 100 zł – dla 3 osób
wyłonionych w sposób wskazany w §6.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu
społecznościowym Facebook/Instagram na Fanpage Organizatora
2. Konkurs trwa od dnia 6 września 2023 r godz. 16.00 , do 27 września 2023 r. godz. 23:59
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu Fanpage
Organizatora

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zaproszenie minimum 3 znajomych do zabawy, polubienie minimum 3 postów lub filmów na fanpage'u oraz skomentowanie minimum 3 naszych postów lub filmów na fanpage'u.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook/ Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie
wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności
wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu
zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
konkursowego na Fanpage.
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin
od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną
osobę wskazaną przez komisję.
10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.


§ 7. KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora
2. Prace zostaną ocenione pod względem:
a. kreatywności
b. ilości komentarzy
c. ilości polubień.
3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.


§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika,
w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są
niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności
uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu
Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i
graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebooka.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane
są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana
jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności
intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w
Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny
sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez
wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie
podając dane autora (imię i nazwisko).

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
wydania Nagród.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać
na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 
6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2023 i obowiązuje do 27 sierpnia 2023 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl